Avantatges per als socis

A més de permetre’ns identificar-nos com a membres del nostre Club, pretenem que aquesta no sigui l’única funció del carnet de soci i és per això presentant el carnet del club, tindreu els següents avantatges en els establiments que es relacionen a continuació: