Inscripció i renovació jugadors

Procediment inscripció al club i renovació

En aquest apartat trobareu un resum dels passos a seguir per:

 • Renovar la inscripció per la nova temporada
 • Donar-se d’alta com a nou jugador/a al club

Renovació inscripció (Jugador/a del club)

Per poder entrenar, jugar partits i tenir cobertura mèdica en cas d’accident esportiu és imprescindible que el jugador/a realitzi els següents tràmits:

 • Actualització de les dades de contacte, correu electrònic, foto, dades sobre la domiciliació bancària, etc. si és necessari (rebreu un segon correu amb un link on podeu accedir a la fitxa de soci del jugador/a per actualitzar qualsevol dada que considereu adient).
 • Signatura de la llicència federativa que permet jugar els partits oficials de la FCBQ i disposar d’assegurança mèdica en cas d’accident esportiu:

Alta nova al club (Jugador/a nou)

Els passos a seguir són els següents:

 • Donar-se d’alta a l’aplicació de socis del club: http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php i adjuntar els següents documents (en format imatge o PDF i que no pesin més de 5 MB):
  • DNI/NIE o passaport del jugador/a
  • Targeta sanitària individual del jugador/a
  • Fotografia del jugador/a
  • Carta de baixa del club origen (només en els casos de jugadors/es que la temporada anterior jugaven en un altre club)
 • Signatura de la llicència federativa que permet jugar els partits oficials de la FCBQ i disposar d’assegurança mèdica en cas d’accident esportiu:

Si algú no rep el correu per formalitzar l’alta podeu fer l’alta des de zero mitjançant el següent formulari:

Forma i terminis per realitzar els tràmits

El canal preferent per enviar la documentació requerida és el formulari web per renovar la inscripció o tramitació de l’alta (l’enllaç el rebreu per correu electrònic).

Si algú no pot trametre la documentació per aquest canal podeu utilitzar el correu electrònic del club (club.basquet.la.garriga@gmail.com) o mitjançant l’APP de socis des del vostre mòbil.

Els jugadors/es del club han de signar la fitxa mitjançant l’app abans de l’inici dels entrenaments per tal de disposar de cobertura mèdica des de l’inici o sinó, sota la vostra responsabilitat, abans de l’inici de la competició

Els jugadors/es nous al club han de fer l’alta com a socis abans del 25 d’agost per tal que des del club puguem inscriure’ls a la Federació i així poder signar la fitxa abans de l’inici dels entrenaments.

Certificat mèdic (CME)

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha comunicat que la propera temporada 2022-2022, igual que la darrera temporada, NO caldrà la presentació del certificat mèdic per tramitar la fitxa federativa.

Per tant, la decisió és vostra i en cas de voler passar la revisió mèdica haureu de fer-nos arribar el certificat mèdic que haurà d’estar degudament omplert, signat i segellat pel Metge col·legiat que realitzi la revisió mèdica:

 • CME VÀLID PER ELS NASCUTS L’ANY 2007 I POSTERIORS: enllaç
 • CME VÀLID PER ELS NASCUTS L’ANY 2006 I ANTERIORS: enllaç