Valors del club

Codi ètic

Protocol de prevenció i actuació davant de possibles situacions d’assetjament i/o agressions sexuals per raó de sexe, identitat/expressió de gènere i orientació sexual

Altres actuacions formatives en valors

La formació esportiva és un entorn privilegiat per fomentar valors ètics, que consolidin en els nens, nenes i adolescents actituds essencials per al seu creixement personal i integral, i els capaciti com a ciutadans/es responsables i solidaris.

L’esport és un magnífic vehicle per a l’enriquiment personal i la transmissió de valors: ajuda a la cohesió social i a la lluita contra l’exclusió; ensenya el sentit de l’esforç personal i l’esperit de superació per assolir reptes, i també a saber guanyar i acceptar les derrotes, la companyonia o cedir protagonisme a favor del grup.

És en aquest marc que s’ha de contextualitzar la funció educativa que desenvolupen les persones que treballen a les entitats esportives. En les activitats hi ha infants, adolescents i persones adultes (personal contractat, voluntari i en pràctiques) amb diferents característiques personals i amb tota mena de vivències i experiències. Infants i adolescents conviuen en aquest context de diversitat que influeix i incideix en el seu creixement.

Aquesta xarxa d’interaccions socials fa de les activitats esportives un entorn òptim per al desenvolupament d’un infant o adolescent. Moltes vegades, és un model relacional alternatiu o complementari de les relacions familiars. No obstant això, aquestes relacions i interaccions poden implicar riscos per a la victimització infantil, els maltractaments o les violències sexuals. Per aquest motiu, és fonamental que la intervenció de tot el personal, així com la convivència i participació en les activitats de tots els infants i adolescents, integri una norma de conducta de bon tracte i respecte, que permeti tenir unes relacions lliures de violència.
També, que els valors i principis de l’esport siguin el model per a tota mena de relacions entre el personal de les entitats, els infants i adolescents i les famílies.

El Club Bàsquet La Garriga manifesta el seu compromís per assolir espais segurs, unes relacions culturals, socials i esportives basades en la llibertat i el respecte entre les persones i conseqüentment lliures de situacions. Així mateix, manifesta el compromís de tolerància zero davant l’assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives

Actes realitzats per a l’eliminació de la violència envers les dones

Adhesió del CB LA GARRIGA al manifest per a l’eliminació de la violència envers les dones 2022

Adhesió del CB LA GARRIGA al manifest per a l’eliminació de la violència envers les dones 2023

Recull d’activitats a Instagram