El nostre club

El CLUB BÀSQUET LA GARRIGA, inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1576, constituït el 16 d’agost de 1982 com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb el funcionament del club, la junta directiva, el nostre model de club i una mica del nostre passat.

Una mica d’història

Estructura i organigrama

Model de club

Normativa

Els nostres valors

Eleccions Junta 2023

person dropping paper on box
Photo by Element5 Digital on Pexels.com