person dropping paper on box

Comunicat CBLG – Convocatòria a eleccions a la Junta Directiva

13 de enero de 2023

Us informem que per acabament de mandat de l’actual Junta Directiva, es convoquen eleccions per a la renovació de la Junta Directiva del Club Bàsquet La Garriga.

El procediment es durà a terme de conformitat amb allò que disposen els Estatuts i de conformitat amb el següent procediment i calendari electoral:

  • 16 de gener: elecció de la junta electoral
  • 18 de gener: Constitució de la junta electoral i publicació del cens electoral a la part privada de la web del club
  • 18 al 20 de gener: Exposició del cens electoral i termini per realitzar reclamacions sobre el mateix
  • 21 al 22 de gener: Resolució de reclamacions al cens electoral per la junta electoral 
  • 23 al 27 de gener: període de presentació de candidatures
  • 01 de febrer: Celebració de les eleccions, votacions, escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora.

En el següent document trobareu tot el detall del procés electoral.