Inscripcions Campus d’estiu

Període d’inscripcions

Del 15 d’abril al 09 de juny del 2024. Les places són limitades (75 per setmana) i s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.

Consideracions prèvies

Abans de començar el tràmit d’inscripció us recomanem que llegiu aquesta FAQ ja que us ajudarà a resoldre dubtes que puguin sorgir

Com em puc inscriure?

Per fer la vostra inscripció hem creat un formulari electrònic per tal de que ens pugueu facilitar totes les dades de forma fàcil i ràpida. Un cop finalitzat el tràmit rebreu, immediatament, un correu electrònic automàtic d’inscripció realitzada pendent de validació.

Enllaç: https://cblagarriga.playoffinformatica.com/activitat/10/Campus-de-basquet-CBLG-2024/

Confirmació de la inscripció i pagament

En el termini màxim d’una setmana rebreu un segon correu electrònic de confirmació i les instruccions a seguir per realitzar el pagament de l’import corresponent.

Modalitats de pagament

 • 100 % en el moment de rebre el segon correu electrònic que inclou el rebut amb l’import total de la inscripció. Data límit 20 de maig.
 • Fraccionat en dos pagaments:
  • 50 % un cop rebeu el segon correu electrònic que inclou el primer rebut amb l’import del primer fraccionament. Data límit 20 de maig.
  • 50 % restant abans del 25 de juny de 2024 (rebreu un correu recordatori amb el rebut d’aquest segon fraccionament uns dies abans).

Forma de pagament

 • Transferència bancària al compte del Club (IBAN ES67 0182 8759 6102 0001 9014)
 • Concepte: CAMPUS CBLG – Nom i cognoms del nen/a

L’assignació de plaça definitiva s’estableix en relació a l’ordre en què s’efectua el pagament de l’import de la inscripció. Mentrestant es preservarà l’ordre d’inscripció.

Enviament de la documentació complementària

Ja sigui en el mateix moment de fer la inscripció (excepte el justificament de pagament que s’ha d’enviar més endavant) o bé abans de començar el campus s’ha d’enviar la següent documentació digitalitzada a la nostra adreça de correu electrònic: club.basquet.la.garriga@gmail.com

 • Rebut del pagament
 • Targeta Sanitària Individual (excepte els jugadors/es del club que ja la teniu annexada a la vostra fitxa de socis)
 • Autorització degudament signada pels pares/tutors legals.