Funcionament 3c3

Partits per equip

Cada equip disputarà un mínim de 5-6 partits, incloent la fase prèvia i la fase final de cada categoria

Horaris i calendaris del torneig

Disposeu d’una aplicació web per fer el seguiment en línia del torneig i que us permetrà conèixer:

  • Horaris dels partits
  • Confecció dels grups fase prèvia i fase final.
  • Resultats dels partits

Enllaç: properament

Reglament 3×3

Les regles de la FCBQ seran vàlides per qualsevol situació de joc que no estigui específicament mencionada en les regles del 3×3 CBLG.

Cada equip estarà format per un mínim de 3 participants i un màxim de 5 (3 jugadors a la pista i 1 o 2 substituts).

2.1 Un voluntari realitzarà un llançament de moneda on el capità de cada equip escollirà cara o creu. L’equip guanyador del llançament començarà atacant.
2.2 El partit s’haurà d’iniciar amb un mínim de 3 jugadors a la pista.

3.1 Cada tir dins del triple tindrà un valor d’1 punt.
3.2 Cada tir fora de la línia de triple tindrà un valor de 2 punts.
3.3 Cada tir lliure tindrà un valor d’1 punt.

4.1 El temps de joc serà de 10 minuts a temps corregut.
4.2 Si un equip anota 21 punts o més guanyarà el partit, si això passa abans dels 10 minuts s’haurà acabat abans el partit.
4.3 Si hi ha un empat es tiraran tirs lliures per torns, començarà tirant el guanyador del llançament de moneda inicial, si un equip anota i l’altre falla en el mateix torn guanyarà l’equip que ha anotat, si els dos equips fallen o anoten en el mateix torn se seguirà tirant fins que un falli i l’altre anoti.
4.4 Si un equip no es presenta a la pista i l’altre equip està preparat es donarà per perdut l’equip que no s’ha presentat (hi haurà un límit de 5 minuts entre partit i partit).

5.1 Les faltes en accions de tir seran recompensades amb tirs lliures, dins del triple seran d’1 tir lliure, fora de triple de 2 tirs lliures (si l’acció de la falta anota el tir, contarà la cistella amb la seva respectiva puntuació més 1 tir lliure).

6.1 Després de cada tir anotat:

  • Un jugador de l’equip que no ha anotat agafarà la pilota hi hauràde sortir fora del triple gran sigui driblant o amb passant la pilota.
  • L’equip que anota no podrà tenir contacte amb la pilota dins del semicercle després d’anotar.

6.2 Després de cada tir fallat:

  • Si l’equip ofensiu recuperà el rebot, podrà seguir l’atac sense la necessitat que la pilota surti fora de triple
  • Si l’equip defensiu recuperà el rebot, haurà de treure la pilota fora de triple ja sigui amb dribling oamb passada.

6.3 Si l’equip defensiu recuperà la pilota dins de triple l’haurà de treure fora de triple ja sigui amb dribling o amb passada.

6.4 Després de cada situació de pilota morta (passes, dobles, fores, lluita) es farà un «check-ball» al centre del triple, és a dir una passada d’atacant a defensor i defensor a atacant, després de fer aquesta passada es podrà iniciar l’atac amb dribling o passada.

6.5 En el cas d’una situació de lluita, la pilota serà per a l’equip defensor.

Els canvis seran il·limitats i es podran fer abans de realitzar el «check-ball».

Cada equip tindrà disponible un temps mort de 30 segons, però el temps del partit no es pararà. No es pot demanar un temps mort amb l’objectiu de perdre temps i impedir que l’equip contrari pugui jugar.

9.1 A cada pista hi haurà una auxiliar que s’encarregarà de controlar l’anotació del partit i de supervisar el bon funcionament del partit
9.2 Com que no hi ha àrbitres, el fair play és el màxim objectiu d’aquestes trobades, per la qual cosa cada jugador admetrà i assenyalarà els seus propis errors personals i qualsevol altra infracció al reglament. En cas de discrepància entre les parts, l’auxiliar serà qui prendrà la decisió.
9.3 En la categoria mini, inclourem un auxiliar que farà funcions d’àrbitre ja que els jugadors/es no tenen encara assumides totes les regles.
9.4 Regla de passivitat: Criteri de l’auxiliar. Avisarà els equips que queden 5 segons per llançar a cistella. Es recomana jugar en menys de 14 segons.